Přišel jako dítě, aby zlomil naši pýchu.

Snad bychom dokonce kapitulovali spíše před jeho mocí než před jeho moudrostí.

On ale nechce naši kapitulaci, ale lásku.

Nechme tedy do své duše klidně vstoupit radost tohoto dne.

Kéž nám tajemství tohoto dne otevře oči a my prohlédneme.

Potom budeme žít jako vidoucí, jako lidé, kteří nemyslí jen sami na sebe a neznají jen sebe samé.

Potom se my sami můžeme stát nositeli světla, které přichází z Betléma.

K takovému prožití Vánoc Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel