Velikonoce …

Zkušenost, že vrcholné slavnosti potřebují jistý čas k pozvolnému doznění, dozrání v člověku a zklidnění, známe už z židovského kalendáře.

Kristovo velikonoční tajemství už od počátku církev radostně slavila nejen ve třech velikonočních dnech, ale také v následujících sedmi týdnech (50 dnech) – velikonoční doba.

Kromě tohoto „velkého oktávu“ sedmi týdnů však klademe důraz na Velikonoční oktáv tj. prvních osm dní velikonoční doby.

Do toho právě vstupujeme.

Kéž se nám „nesmrskne“ na mrskání o velikonočním pondělí,

ale nechť nás vede k hlubšímu prožívání velikonočního tajemství

a radosti.

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná    P.Daniel