Velikonoce …

Skutečnost, že Velikonoce jsou svátkem svátků, se Církev pokusila přiblížit tím, že velikonoční doba trvá sedmkrát sedm dní.

To je předzvěst svobody věčnosti, znamení naděje a pokoje v lopotě pozemských dní.

Ta pravá, velká radost je Vzkříšení: Ten, který podstoupil křížovou cestu, smrt, opuštěnost, vstává z mrtvých.

Božský příběh má svůj „šťastný konec“.

Je však radostný již dříve, optimistický i v nejdramatičtějším centru tohoto dramatu člověka, dramatu Boha.

Příběh Kristův je základem křesťanské víry.

Víra je nabídkou a výzvou, je šancí pojmout a přijmout utrpení, je šancí přijmout Boží nabídku a radost.

K milostiplnému prožití Velikonoční radosti

Vám všem žehná

P. Daniel