Zjevení Páně …

Betlémská hvězda svítí na obloze, ale vede jen ty, kteří se Bohu otevřeli.

Bůh dává svá Písma a své „hvězdy“ lidem do života.

A někteří se zachovají jako Herodes, jiní jako znalci Zákona a někteří jako pohanští mudrcové, kteří užili svého vědění tím nejlepším způsobem : k poznání Božích věcí.

A tak Bůh, který se o nás stará, se opravdu postará o toho,

kdo má srdce otevřené, kdo je ochoten rozpoznat i ve skromných podmínkách Boží slávu.

Šťastné i nešťastné životní příhody, druzí lidé,

vyslovená myšlenka – to všechno může být hvězdou –

znamením, které člověka přivede ke Kristu – k víře.

Hvězda mizí, Kristus – byl-li nalezen – zůstává na věky

i v našem životě

 

K síle přijímat lásku Boží a dávat ji dál Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel