Sv.Pavel nám říká : „Vy jste byli povoláni ke svobodě“.

Nejedná se však o svobodu vnější, která je vždy ohraničena svobodou ostatních a kterou se často myslí pouze osvobození od něčeho a nepřemýšlí se, k čemu má ono osvobození být.

Sv.Pavel má na mysli svobodu vnitřní, svobodu ke konání dobra a osvobození od zla. Taková svoboda není ohraničena, není třeba ji vynucovat na někom, ale je to rozhodnutí nás, za které jsme odpovědni.

Jedná se o svobodu, na základě které činí člověk rozhodnutí a toto rozhodnutí je jasné a jednoznačné, ať už se člověku podaří realizovat všechno podle tohoto rozhodnutí, nebo mu v tom zabrání omezení vlastní vnější svobody či vlastní nedostatečnost a slabost.

Kristus přijímá ty, kteří toto vnitřní rozhodnutí následovat jej učinili, i když mnohdy na cestě za ním klopýtají a padají.

Pane, prosíme Tě, posiluj v nás naše rozhodnutí následovat tě.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel