Milé sestry a bratři v Kristu!

Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?

Tak se ptá znalec Zákona v dnešním evangeliu, aby přivedl Ježíše do úzkých. Láska k bližnímu je naší malou lidskou účastí na Kristově lásce a starostlivosti o ty bližní, kteří podle Boží vůle byli postaveni na naši životní cestu a tím i do naší spoluodpovědnosti.

Pane, my stále chvátáme, jsme samý spěch.

Neradi čekáme, neradi vidíme, když někdo něco potřebuje, protože se nám zdá, že bychom mohli čas využít lépe.

Ty, Pane, jsi vládce času a nám jej dáváš k tomu, abychom mohli vykonat to, co ty sám chceš.

Prosíme tě, dej nám sílu překonávat naše sobectví a tak vidět, co bližní potřebuje. V dnešním podobenství nám říkáš: Starej se o bližního, co vynaložíš, já ti nahradím.

Dej nám prosíme pochopit, že není důležitější věci, než projev naší lásky k tobě a bližním, dej nám poznat potřeby bližních a sílu k tomu, abychom jim dokázali pomoci a tím je, i sebe, přiváděli na cestu k tobě.

V době tábora zvlášť pamatujme v modlitbě na všechny děti a vedoucí.

 

K prožívání blízkosti Boží  nejen o prázdninách a dovolených

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel