Milé sestry a bratři v Kristu !

Připravte cestu Pánu !

Jakmile budeme chápat tuto výzvu jenom tak, že my sami musíme něco udělat,

povede nás to k sebestřednosti a ne ke Kristu .

Snaha a odříkání jsou nutné avšak jako prostředek k přijetí Krista.

Proto připravujeme cestu.

Vždyť my jsme smrtelní a Kristus má v sobě pro nás věčný život.

My jsme plní lásky i nelásky, Kristus je plnost lásky.

My jen těžko nacházíme cestu k odpuštění a milosrdenství,

Kristus je milosrdenství samotné v plnosti.

Proto je tak nutné připravit cestu, aby k nám vešel, aby vešel do našeho života

a dal mu plný smysl.

Teprve, když ho pozveme, pustíme do svého nitra, teprve potom má ono

připravování cesty smysl.

Pak se blíží naplnění závěrečné věty dnešního evangelia :

„… a člověk uzří Boží spásu“.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel