Milé sestry a bratři v Kristu !

 

V Malé Losenici dnes slavíme pouť – slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

V  Marii nanebevzaté se poprvé uskutečňuje Kristovo velikonoční zmrtvýchvstání na pouhém člověku : přechod ze smrti do života.

Maria, které se modlí Magnificat, která hledí s důvěrou do budoucna,

která bezvýhradně přijímá Boží vůli, má být pro nás vzorem života v pokoře z víry.

Církev Kristova se vždy bude radovat z Marie, pokorné služebnice Boží, skrze niž Bůh pokořil mocné a pyšné, protože bude stále znovu poznávat, že jako působil Bůh v Marii, stejně tak působí i v církvi.

Boží moc a slitování se stále znovu projevuje v chudé a pronásledované církvi, která je sice chudá, bezmocná, pronásledovaná, ale nakonec je to ona, kdo zpívá Magnificat, píseň na oslavu vítězství dobra nad zlem.

Radujme se nad touto radostnou zvěstí, a obracejme se s Marií k Ježíšovi s novou láskou a důvěrou.

 

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel