Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Je stále čas milosti, nebe je stále otevřené tak,

jako bylo při křtu Páně v Jordánu.

I my jsme synové, i když ne od počátku, jako Ježíš.

Na křtu jsme za syny přijati byli, i nám byl dán Duch při křtu

a jeho dary byly zpečetěny při biřmování.

Máme pokračovat v uskutečňování Ježíšovy práce pro lidi,

totiž pro jejich spásu.

Následování Krista není úkolem ani především pro kostel,

ani pro sváteční chvíle, ale pro všední dny a běžné životní situace.

Tam můžeme žít z otevřeného nebe, tam máme úkol utkávat se se zlem

a vítězit nad ním zbraněmi Ducha.

Děkujme za to, že můžeme žít skvělou skutečnost, že jsme přijati za Boží děti, že nepatříme sami sobě, ale že patříme Kristu, kterého Bůh poslal ke spáse všech.

 

K tomu Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel