Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků  vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2016. Past. a ekonom. rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 8.1.2016.

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu
 • 8x ročně  katechetické setkání
 • týdně setkání ministrantů
 • týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni
 • 2x za rok dvoudenní setkání  na faře v Havlíčkově Borové
 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 26.6.2016  – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou
 • soustředění dětí před přijetím svátostí – úterý 9.2.2016
 • ministrantský kurz (16-18 let) – 5.-6.2.16  Nížkov
 • diecézní setkání dětí  Hradec Králové – 21.5.16
 • diecézní setkání ministrantů  Želiv – 15.-17.4.16
 • diecézní Svatovojtěšská pouť na  Libici – 23.4.16
 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 9.5.2016
 • noc kostelů  10.6.16
 • diecézní setkání seniorů  v Hradci Králové  18.6..16
 • diecézní pouť k Sv.roku milosrdenství – Králíky 17.9.16
 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2016

Liturgie a duchovní život

 • termín poutí v obcích našeho farního svazu :

Vepřová        22.5.2016                   Havlíčkova Borová      19.6.2016

Peršíkov       29.5.2016                   Velká Losenice             31.7.2016

Oudoleň         4.6.2016                     Malá Losenice             21.8.2016

 • rekolekce v době postní (13.2.2016) a adventní (5.11.2016)
 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace
 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři
 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon
 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře
 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence
 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání
 • liturgické úpravy – zpovědní místnost
 • setkání seniorek
 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky
 • účast farníků na exerciciích
 • farní shromáždění-  Sázava
 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2016
 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně
 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech: 
  • I.turnus –  9.7.-  16.7.2016
  • II.turnus –  16.7.- 23.7.2016
  • Místo tábora  : fara Havlíčkova Borová
 • šachový oddíl KR Velká Losenice – setkávání každý pátek – 15.00-16.30 hod. – Kolpingova rodina
 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru
 • chrámový sbor Liberi Dei a Vis angeli
 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi  –  zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková
 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců
 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici
 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané  ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 4.6.2016
 • drakyáda – Kolpingova rodina
 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina
 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina
 • podpora aktivit Evropské akademie pro demokracii – účast na přednáškách

 

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační  a ekonomické rady

 

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady