V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 24 skupinek koledníků ( dětí s dospělým doprovodem, což je celkem 96 lidí ). Připočteme-li ty, kteří na Obecních úřadech sbírku přepočítávali a  koordinátorku celé sbírky pastorační asistentku Martu Králíčkovou, pak k tomu, aby se sbírka uskutečnila v takovém rozsahu, bylo potřeba  zapojení více než 100 dobrovolníků.
Pán Bůh jim zaplať! Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům!

Celková vybraná částka ve všech obcích našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 162 050 Kč.


Farnost Velká Losenice:       89 280 Kč

Velká Losenice                     40 366 Kč            
Sázava                                   25 202 Kč 
Malá Losenice                     19 562 Kč                            
Pořežín                                 4 150 Kč

Farnost Havlíčkova Borová: 72 770 Kč
Havlíčkova Borová             27 448 Kč
Vepřová                               18 447 Kč                    
Oudoleň                               13 149 Kč                    
Slavětín                                   4 293 Kč            
Jitkov                                     6 451Kč  
Peršíkov                                 2 982 Kč

Pán Bůh zaplať všem dárcům !